• تماس با ما09172726540
  • ایمیلinfo[at]webcomarket.com

جستجو

کتاب آموزش تست نفوذ مقدماتی با متااسپلوییت

آموزش متااسپلوییت را به زبان ساده یاد بگیریم . دوره آموزش مقدماتی متااسپلوییت فریم ورک کاربردی متااسپلوییت را به زبان ساده آموزش می دهد . فریم ورک متااسپلوییت بهترین اپلیکیشن طراحی شده به منظور بکارگیری و نفوذ به سیستم ها می باشد . توضیحاتکتاب آموزش تست نفوذ مقدماتی با متااسپلوییت به فارسی روان ارایه شده است .نام کتاب : تست نفوذ با ابزار متااسپلوییتمنبع : ترجمه و تالیف کتاب Metasploit The Penetration Testers Guideموضوع : امنیت شبکهسطح آموزش : متوسطتعداد صفحات : ۳۶۱...

کتاب آموزش پیشرفته متااسپلوییت

کتاب متااسپلوییت پیشرفته جلد دوم از مجموعه آموزش های متااسپلوییت می باشد . کتاب متااسپلوییت پیشرفته ترجمه و تالیف بهترین کتاب موجود آموزش متااسپلوییت می باشد . فریم ورک متااسپلوییت بهترین اپلیکیشن طراحی شده به منظور بکارگیری و نفوذ به سیستم ها می باشد . توضیحاتکتاب آموزش پیشرفته متااسپلوییت به زبان فارسی روان ارایه شده است.نام کتاب : کتاب آموزش پیشرفته متااسپلوییتمنبع : ترجمه و تالیف کتاب Masrtering Metasploitموضوع : امنیت شبکهسطح آموزش : پیشرفتهتعداد...